راه‌اندازی سامانه آموزش مجازی و آزمون الکترونیک

  • 3 تير , 1396
  • 2138 نفر
  • کد خبر 100005
آموزش برای همه           در هر زمان             در هر مکان

بهزودی سامانه آموزش مجازی و همچنین آزمون‌های الکترونیکی مرکز آموزش گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا با هدف ارائه آموزشی‌های مهارتی در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات ویژه کارشناسان، دوره‌های بازآموزی مهارت‌های مدیریتی و آموزش زبان انگلیسی ویژه کسب و کار و مدیریت راه‌اندازی می‌گردد.