مرکز آموزش بهسازان ملت، افتخار دارد به منظور تکمیل کادر آموزشی خود، از مدرسان مجرب دعوت به همکاری نماید. اساتید محترم دانشگاه و پژوهشگران در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و امنیت، مدیریت، بانکداری و بانکداری الکترونیکی و ... می توانند فرم زیر را تکمیل نمایند و فرم خود را به پیوست ارسال کنند.

نام:
نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
وضعیت تاهل:
نشانی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
آدرس ایمیل:
مدرک تحصیلی:
نام واحد آموزشی:
رشته تحصیلی:
تحصیل :
آفیس:
کامپیوتر:
توانایی عمومی:
توانایی تخصصی:
شغل مورد نظر:
فایل به صورت pdf و با نام انگلیسی باشد.
ارسال رزومه: