هیات علمی

مرکز آموزش بهسازان ملت ، بمنظور تکمیل کادر علمی خود، از کسانی که سابقه تدریس مفید در حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات و مدیریت را دارند دعوت به همکاری می نماید.